Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Data publikacji: 07-09-2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zakładającego zmiany mające wpływ na obowiązek zapłaty i wysokość podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie z podatku  w ramach I grupy podatkowej

Jak jest?

Pierwsza zmiana dotyczy limitu dla darowizn w ramach I grupy podatkowej. Obecnie zwolnione jest nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Co ma się zmienić?

Powyższe limity zwiększa się do 10 434 zł w przypadku jednego darczyńcy oraz do 20 868 zł od wielu darczyńców łącznie. Zwolnieniem od podatku zostaną objęte zatem wyższe wartości niż obecnie.

Kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych.

Jak jest?

Aktualne przepisy przewidują, że nie podlega opodatkowaniu nabycie w drodze spadku lub darowizny własność rzeczy lub praw majątkowych o czystej wartość przekraczającej:

 1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Co ma się zmienić?

Zmiany przewidują, że powyższe progi będą wynosiły: 10 434 zł, 7 878 zł, 5 308 zł odpowiednio dla I, II i III grupy podatkowej. Oznacza to, że będzie mogła zostać przekazana większa darowizna bez obowiązku zapłaty podatku.

Skale podatkowe

Jak jest?

Aktualnie podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 • do 10 278 zł podatek wynosi 3%,
 • ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • ponad 20 556 zł podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł,

2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

 • do 10 278 zł podatek wynosi 7%,
 • ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • ponad 20 556 zł podatek wynosi 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł,

3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 • do 10 278 zł podatek wynosi 12%,
 • ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • ponad 20 556 zł podatek wynosi 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Co ma się zmienić?

Zmiany przewidują, że podatek będzie obliczać się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

1. od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 • do 11 128 zł podatek wynosi 3%,
 • ponad 11 128 zł do 22 256 zł podatek wynosi 333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł,
 • ponad 22 256 zł podatek wynosi 890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22 256 zł,

2. od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

 • do 11 128 zł podatek wynosi 7%,
 • ponad 11 128 zł do 22 256 zł podatek wynosi 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł,
 • ponad 22 256 zł podatek wynosi 1 780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł,

3. od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 • do 11 128 zł podatek wynosi 12%,
 • ponad 11 128 zł do 22 256 zł podatek wynosi 1 335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł,
 • ponad 22 256 zł podatek wynosi 3 115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku, zgodnie ze wskaźnikami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota wolna i skale podatkowe uległy wzrostowi o 8,27% i zaokrąglone w górę.

Rozporządzenie wprowadzające zmiany ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy