Już za 2022 rok mają obowiązywać zmiany w proporcji w ramach SLIM VAT 3

Data publikacji: 21-03-2022

Ministerstwo Finansów zaproponowało kolejny pakiet zmian pod nazwą SLIM VAT. Trzecia odsłona tego projektu ma wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r. W tym artykule opisuję jedną ze zmian, która dotyczy proporcji. Zaproponowana zmiana miałaby dotyczyć korekty podatku VAT dokonywanej już w pierwszym okresie rozliczeniowym przyszłego roku, czyli korekty podatku za 2022 rok.


Zmiana odnosi się do art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W obecnym brzmieniu przepis ten stanowi, że w przypadku gdy proporcja sprzedaży (tzw. współczynnik) przekracza 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Przepis ten dotyczy współczynnika, jednakże na podstawie art. 86 ust. 2g przepis ten ma odpowiednie zastosowanie również do prewspółczynnika. Prewspółczynnik można uznać za wynoszący 100% przy zaistnieniu powyższych okoliczności.


Przykład: Dla jednostki budżetowej współczynnik wyniósł 98,4%. Proporcję zaokrąglamy w górę, więc wynosi 99%. Mamy spełniony pierwszy warunek – proporcja przekracza 98%. Jeżeli zatem kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji w skali roku, jest mniejsza niż 500 zł (współczynnik wyłącza odliczenie w kwocie mniejszej niż 500 zł podatku) jednostka może uznać, że wynosi 100%.


Zapowiadana zmiana dotyczy podniesienia progu z 500 zł do 10 000 zł. Dalej ma pozostać poziom proporcji w wysokości przekraczającej 98%, jako pierwszy warunek do zastosowania pełnego prawa do odliczenia (proporcji 100%). Podwyższany jest wyłącznie limit kwotowy podatku VAT.


Na podstawie przepisu przejściowego, proponowane rozwiązane będzie mogło być stosowane do proporcji przyjętej na 2022 r. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, mając na uwadze, że zmiana przepisu następuje w trakcie roku podatkowego i wiąże się z nowymi korzyściami przyznawanymi podatnikowi – uzasadnione jest rozciągnięcie tych zasad na okresy rozliczeniowe przypadające od początku roku, w którym zostanie wprowadzona zmiana.


Paweł Czaplicki

Kancelaria Wyrzykowscy