Korygowanie faktur in minus w KSeF jest korzystniejsze dla podatników

Data publikacji: 28-11-2023

W ramach pakietu SLIM VAT 1 wprowadzono zmiany dotyczące okresu rozliczeniowego, w którym ujmuje się fakturę korygującą in minus. Do końca 2020 roku zasadą było, że sprzedawca ewidencjonuje fakturę korygującą in minus pod warunkiem uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy o uzgodnieniu warunków korekty i ich spełnieniu, a także o posiadaniu dokumentacji potwierdzającej uwzgodnienie i spełnienie tych warunków. Dla wielu podatników zmiany te spowodowały więcej wątpliwości w zakresie ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym należy zaewidencjonować fakturę korygującą.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT) warunku posiadania dokumentacji, o której mowa wyżej nie stosuje się m.in. w przypadku wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej (wystawionej przy użyciu KSeF). Oznacza to, że jeżeli faktura korygująca in minus zostanie wystawiona w KSeF będzie ona podlegała zaewidencjonowaniu przez sprzedawcę w okresie, za który została wystawiona bez konieczności posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków korekty. Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej, to nabywca jest zobowiązany do ujęcia tej faktury w ewidencji zakupów w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym tę fakturę otrzymał w KSeF. Będzie to zatem zazwyczaj ten sam okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca ją wystawił.

Jeżeli podatnik wystawi fakturę w postaci faktury ustrukturyzowanej i następnie chcę taką fakturę skorygować to ma obowiązek wystawienia faktury korygującej również w postaci faktury ustrukturyzowanej. Innymi słowy, faktury wystawiane w KSeF koryguje się fakturami korygującymi wystawionymi również w KSeF. Nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej poza KSeF do faktury wystawionej w KSeF. Można natomiast, od 1 września 2023 r. wystawić fakturę korygującą w KSeF do faktury wystawionej poza KSeF. Faktura korygująca powinna zawierać numer kolejny faktury pierwotnej, nadany przez sprzedawcę, a jeżeli faktura korygująca dotyczy faktury pierwotnej wystawionej w KSeF, faktura korygująca powinna zwierać również numer identyfikujący tę fakturę nadany przez KSeF.

Pigułkę wiedzy o KSeF przedstawiliśmy w jednej z naszych publikacji Przygotuj swój biznes na KSeF razem z nami!, jeśli jeszcze nie miałeś okazji się z nią zapoznać możesz pobrać ją tutaj.

Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy